Medlem af Dansk Industri  di-logo

Vognmandskurser

Målrettet til bus- & godsbranchen

 
 
 

FAQ - Taxi

Hvad er tidsfristen for at have gennemført det lovpligtige taxivognmandskursus?
I følge lovgivningen skal du indenfor 8 måneder have gennemført og bestået taxivognmandskurset. I særlige tilfælde kan den udstedelsesgivende myndighed dispensere herfra, fx hvis du er tilmeldt et taxivognmandskursus der først afvikles efter tidsfristens udløb. Hos Vognmandsspecialisterne anbefaler vi dog at tage kurset inden du får tilladelsen, da man er bedre stillet i forhold til beslutningsprocesserne, fx ved valg af bil og formueretslige forhold mv.

Hvor kan der ansøges om VEU-godtgørelse?

Hos din a-kasse. Ansøgningsskemaet finder du på www.veug.dk. Husk at fremsende ansøgningsskemaet inden 4 uger efter endt kursus.

Kan man søge om en OST-tilladelse (Offentlig Service Trafik tilladelse) hvis man har gennemgået og bestået et BUS-vognmandskursus?
Ja, men du må ikke have forfalden gæld til det offentlige på mere end maksimalt 50.000kr.

Kan man have gennemført et taxi-kvalifikationskursus for at køre OST-kørsel (Offentlig Service Trafik)?
Ja, der er krav om at man enten skal have et førerkort eller efter den 1. september 2001 skal have gennemført og bestået et taxichaufførkursus godkendt af Trafikstyrelsen. Førerkort eller dokumentation fra kursusstedet for, at kurset er gennemført og bestået, skal medbringes under kørslen og efter anmodning forevises for politiet.

Hvad er tidsfristen for at have gennemført det lovpligtige taxivognmandskursus?
I følge lovgivningen skal du indenfor 8 måneder have gennemført og bestået taxivognmandskurset. I særlige tilfælde kan den udstedelsesgivende myndighed dispensere herfra, fx hvis du er tilmeldt et taxivognmandskursus der først afvikles efter tidsfristens udløb. Hos Vognmandsspecialisterne anbefaler vi dog at tage kurset inden du får tilladelsen, da man er bedre stillet i forhold til beslutningsprocesserne, fx ved valg af bil og formueretslige forhold mv.

Hvor kan der ansøges om VEU-godtgørelse?

Hos din a-kasse. Ansøgningsskemaet finder du på www.veug.dk. Husk at fremsende ansøgningsskemaet inden 4 uger efter endt kursus.

Hvor lang tid tager kurset?
Kurset varighed er nomineret til mindst 70 lektioner af 60 minutters varighed.
Du kan tidligst komme til prøve 2 uger efter du er påbegyndt kurset. Kursister fra vores TAXI Mix kurser, er typisk færdige 3-5 uger efter de har påbegyndt kurset.