Vognmandskurser

Målrettet til bus- & godsbranchen

 
 
 

Det kræver en godkendelse at udleje chaufførvikarer.

Er du indehaver af vognmandstilladelse, kan du godkendes til at drive chaufførvikarvirksomhed.

Det er en betingelse for opretholdelse af vognmandstilladelse og dermed også opretholdes af godkendelse til udlejning af chaufførvikarer, at virksomheden har mindst ét køretøj indregistreret til godskørsel for fremmed regning eller erhvervsmæssig buskørsel.

Godkendelsen omfatter udlejning af chauffører til godstransport med lastbiler eller vogntog med en samlet tilladt totalvægt over 3,5 tons og til erhvervsmæssig buskørsel.

Du skal – ud over at opfylde betingelserne for at få en vognmandstilladelse – opfylde følgende krav for at få en godkendelse til at udleje chaufførvikarer:

 

Særligt for personlig drevne virksomheder
Godkendelsen tillader kun udlejning af ansatte chauffører. Ejeren i en personlig drevet virksomhed kan således ikke udleje sig selv.

 

Faglige kvalifikationer
Har du bestået godsvognmandskursus før 1. april 2000, skal du gennemføre et særligt kursusmodul om vikarudlejning, som er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen.

 

Økonomi
Du skal udover det eksisterende kapitalkrav til vognmandstilladelser dokumentere yderligere egenkapital på kr. 200.000,-.

Pr. 1. januar 2016 er kapitalkravet ændret til kun at være kr. 150.000, som skal stilles i forbindelse med tilladelsen, det ekstra kapitalkrav på kr. 200.000 er bortfaldet.

 

Udenlandske chaufførvikarvirksomheder
En vognmand fra et EØS-land kan få udstedt en chaufførvikargodkendelse i tilslutning til en fællesskabstilladelse.

Vognmanden skal gennemføre et vikarudlejningskursus i Danmark eller dokumentere, at vedkommende har gennemført et kursus i et andet EØS-land, der kan sidestilles med et vikarudlejningskursus. Endvidere skal vognmanden opfylde egenkapitalkravet for vikarvirksomheder.

Det er en betingelse for at imødekomme en ansøgning, at chaufførvikarvirksomheden bekræfter at ville følge niveauet i gældende danske overenskomster ved kørsel på danske biler i Danmark.

 

EØS-lande:
(Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig).

 

Ansøgningsskemaet kan downloades på Trafikstyrelsens hjemmeside:

Vælg "Selvbetjening > Blanketter > Vælg område: Erhvervstransport > Vælg: Vejtransporttilladelse > Vælg: Ansøgning om godkendelse til drift af chaufførvikarvirksomhed.

 

Pris for et dagskursus inkl. materialer og prøvegebyr er kr. 5.000,- ex. moms. Ingen afmeldelsesgebyr.

Tilmeld dig her.

 

 

Vi benytter cookies til at forbedre din oplevelse på vores website. Ved at benytte dette website, accepterer du vores brug af cookies.
Mere Info Ok, jeg forstår! Afvis