Vognmandskurser

Målrettet til bus- & godsbranchen

 
 
 

Betalingsbetingelser

Generelt:

1. Kursusafgiften betales forud, medmindre der er indgået en betalingsordning,

jf. pkt. 2.

2. Tilmeldte kurser skal være afviklet og bestået inden 12 måneder fra tilmelding, ellers anses kurset for afbrudt af kursisten, hvorfor ny tilmelding og dermed ny kursusafgift kræves.

Bemærk: Vognmandsspecialisterne ApS skal overfor Færdselsstyrelsen kunne dokumentere at kursister har bestået et kursusforløb inden 12 måneder fra tilmelding.

3. En betalingsordning kan aftales, dog maksimalt med 2 rater, hvor første rate har forfald umiddelbart efter tilmelding, og anden rate vil senest have forfald inden den afsluttende prøve. Det tillægges hver ratebetaling et administrationsbegyr på kr. 500.

4. Der beregnes ikke vederlag for til-/afmeldig af leverandørens kurser frem til 7 dage før kursusstart, dog jf. pkt. 5. Se også pkt. 10 og pkt. 11.

5. Påbegyndte kurser refunderes ikke. Konvertering af kurser og evt. refundering kan i særlige tilfælde aftales individuelt.

6. Såfremt leverandøren har afholdt andre udgifter på baggrund af en tilmelding foranlediget af kunden, vil kunden blive afkrævet denne udgift fuldt ud ved afbud/udeblivelse.

7. Kunder der ikke har fået leveret en serviceydelse og som ikke reagerer på fremsendte faktura, afmeldes tilmeldt kursus uden yderligere varsel.

8. Kunder der er tilmeldt et kursus og under særlige omstændigheder har fået udleveret materiale, men undlader at betale kursusafgiften, afmeldes uden yderligere varsel det tilmeldte kursus, og faktureres for de udleverede materialer***.

9. For materialer sendt uden for Danmarks grænser fremsendes særskilt faktura for hele transportprisen/fragten.

10. Ved afmelding mere end 7 dage efter fakturadato modregnes et afmeldingsgebyr på 12,5% af kursusafgiften***. Udleverede materialer faktureres særskilt.

Internet kursister:

11. Der udleveres materialer og åbnes for adgang til vognmandsskolen.dk, når betaling er registreret i vores administrationssystem, eller ved fremvisning/-sendelse af dokumentation af betalingstransaktionen.

Refusion:

12. Ved afmelding mere end 14 dage efter fakturadato og hvor der er sket udlevering af materialer samt givet adgang til vognmandsskolen.dk, ydes ingen refusion af kursusafgiften.

I særlige tilfælde kan refusion imødekommes, dog maksimalt 50% af den betalte kursusafgift og kun efter skriftlig henvendelse.

13. Forskel i normalpris og kampagne-/tilbudspriser tilbagebetales som udgangspunkt ikke.

Ved skriftlig henvendelse inden 21 dage fra fakturadato, vil der være mulighed for at få refunderet forskellen mellem normalpris og kampagne-/tilbudspris, dog maksimalt 50% af normalprisen.

Prøvegebyr | Kursusafgift:

14. Har du betalt fuld kursusafgift (normalpris), så er der inkluderet 1 ordinær prøve samt 2 omprøver i prisen, og dermed er der ingen yderligere prøveafgift.

15. For kurser omfattet rabatordninger (kampagne- og introduktionspriser) er prisen kun inkluderet 1 ordinær prøve med fast prøvedato. For flytning af ordinær prøve, samt ved bestilling af omprøver, dog max 2, fremsendes særskilt faktura på kr. 4.000 pr. prøve.

16. Meldes der afbud på prøvedagen, faktureres kr. 3.000.

Rykker(-e):

17. Første rykker påberegnes et administrationsgebyr på kr. 100.

18. Anden rykker påberegnes et administrationsgebyr på kr. 200.

19. Tredje rykker påbegrenes yderligere et administrationsgebyr på kr. 300 samt 2% i rente (ÅOP).

Inkasso:

20. Såfremt leverandøren har afholdt udgifter, og betales tredje rykker ikke, overdrages sagen til inkasso.

***) Kravet forfølges og videresendes om nødvendigt til inkasso.

Opdateret: 29. september 2021 (kl. 14.57)

Forrige opdatering: 23. august 2021 (kl. 11.40)

Vi benytter cookies til at forbedre din oplevelse på vores website. Ved at benytte dette website, accepterer du vores brug af cookies.
Mere Info Ok, jeg forstår! Afvis