Vognmandskurser

Målrettet til bus- & godsbranchen

 
 
 

Hvordan bliver du godsvognmand

Der er krav om en vognmandstilladelse, hvis du vil transportere gods for andre (godskørsel for fremmed regning) med en lastbil eller et vogntog med en samlet totalvægt over 3,5 tons. En vognmandstilladelse udstedes for en 10-årig periode, hvorefter den skal fornyes.

Hent BrochureTilladelsen er gældende ved kørsel i Danmark og i hele EU.
Før du indsender en ansøgning om vognmandstilladelse til Trafik- og Byggestyrelsen, skal din virksomhed være registreret hos Erhvervsstyrelsen og have fået et CVR-nr.

For at få en vognmandstilladelse skal du opfylde krav om:

  • faglige kvalifikationer
  • økonomi
  • restancer til det offentlige
  • vandel og god skik

Faglige kvalifikationer

Inden for de seneste 10 år skal du have gennemgået et godsvognmandskursus, der er godkendt af Trafik- Byggestyrelsen. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve.

Økonomi

Du kan dokumentere opfyldelse af kravet til økonomi ved:

  • en erklæring om egenkapital afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor, eller
  • sikkerhedsstillelse i form af en garanti stillet af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab, eller
  • anvendelse af et selskabs seneste underskrevne årsrapport mv.

Størrelsen af egenkapitalkravet / sikkerhedsstillelsen bestemmes af, hvor mange tilladelser du ønsker. Kravet gælder i hele tilladelsesperioden.
Egenkapitalen / sikkerhedsstillelsen er 150.000 kr. for de to første tilladelser og herefter 40.000 kr. for hver ekstra tilladelse.

Restancer til det offentlige

Du kan ikke få udstedt en vognmandstilladelse, hvis du har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. og derover.
Trafik- og Byggestyrelsen indhenter oplysninger om forfalden gæld til det offentlige hos Skat.

Vandel og god skik

Styrelsen indhenter en fuldstændig straffeattest og eventuelt en udskrift fra Kriminalregisteret for at bedømme din vandel. Eksempelvis kan en dom for smugleri eller alvorlig straf for spirituskørsel føre til, at der ikke kan udstedes vognmandstilladelser. Overtrædelser vil dog forældes efter et vist tidsrum.
Du kan søge om forhåndsgodkendelse af dine vandelsmæssige kvalifikationer.

Virksomhedsform

Driver du vognmandsvirksomheden som personligt ejet virksomhed, skal du opfylde de ovenstående krav.
Drives vognmandsvirksomheden som aktieselskab, anpartsselskab eller interessentskab m.v., skal vognmandstilladelserne ansøges af og udstedes til selskabet.
Selskabet skal have ansat en transportleder, der faktisk og vedvarende skal forestå virksomhedens godskørsel. Der skal foreligge en ansættelseskontrakt for transportlederen, hvoraf det fremgår, at vedkommende er ansat som transportleder, samt aflønningen herfor.

Ansøgning

Hos Vognmandsspecialisterne kan du få hjælp til ansøgningen, eller du kan gå på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside www.tbst.dk og hente en ansøgning.

 

Vi benytter cookies til at forbedre din oplevelse på vores website. Ved at benytte dette website, accepterer du vores brug af cookies.
Mere Info Ok, jeg forstår! Afvis