Vognmandskurser

Målrettet til bus- & godsbranchen

 
 
 

Aktuelle nyheder

 

December 2015

Trafik- og Byggestyrelsen nedsætter i bekendtgørelserne om bus- og godskørsel kravet til en virksomheds egenkapital ved etablering af en chaufførvikarvirksomhed til 150.000 kr. Herudover præciseres det i godskørselsbekendtgørelsen, at en kopi af registreringsattest kan benyttes som anmeldelsesbevis.
Nedsættelse af egenkapitalkravet til 150.000 kr. vil betyde, at danske vejtransportvirksomheder ikke længere skal opfylde yderligere krav til egenkapital for at blive godkendt som chaufførvikarvirksomhed udover de eksisterende krav for vejtransporttilladelser.

Udenlandske transportvirksomheder vil ligeledes kun skulle dokumentere en egenkapital på mindst 150.000 kr. Dermed er danske og udenlandske chaufførvikarvirksomheder blevet ligestillet.  

Endelig er det blevet præciseret i godskørselsbekendtgørelsen, at en kopi af motorkøretøjets registreringsattest kan medbringes under kørslen og benyttes som dokumentation for, at motorkøretøjet eller vogntoget er anmeldt til firmakørsel.

Bekendtgørelsen træder i kraft pr. den 1. januar 2016.

April 2015

I foråret indledte Vognmandsspecialisterne og DTL, på forsøgsbasis, et samarbejde i forbindelse med afvikling af et af DTLs GODS vognmandskursusforløb. Forsøgsordning var en succes for begge parter, hvorfor der i efteråret afvikles endnu et GODS vognmandskursus i tæt samarbejde.

September 2013

Nu med nye undervisningslokaler i Slagelse.

Nu også arbejdstidsregler for selvstændige vognmænd

Selvstændige vognmænd, der selv udfører gods- eller buskørsel, som er omfattet af køre- og hviletidsreglerne, er fra den 1. juli 2012 omfattet af arbejdstidsregler. Direktører i vognmandsselskaber er ligeledes omfattet af reglerne, hvis de selv udfører kørsel. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid må ikke overstige 48 timer beregnet over en periode på 6 måneder. Der kan desuden højst arbejdes 60 timer i en enkelt uge.Hvad angår administrativt arbejde, er det kun administrativt arbejde, der specifikt knytter sig til den udførte transport, som er omfattet af reglerne. Du kan finde en beskrivelse af reglerne og af, hvordan arbejdstiden skal registreres, via link i højre side. Materialet er udarbejdet i samarbejde med transportbranchens organisationer.

Vi benytter cookies til at forbedre din oplevelse på vores website. Ved at benytte dette website, accepterer du vores brug af cookies.
Mere Info Ok, jeg forstår! Afvis