Medlem af Dansk Industri  di-logo

Vognmandskurser

Målrettet til bus- & godsbranchen

 
 
 

FAQ - VEU Godtgørelse (TAXI)

Vognmandsspecialisterne ApS, med binavnet Bus- & Taxispecialisterne ApS, er officielt godkendt af Trafikstyrelsen, som privat kursusudbyder af vognmandskurser, indenfor erhvervstransport til bus, gods og taxi, se kildehenvisning 1.

Vognmandsspecialisterne udbyder taxi vognmandskurset i 3 former:

  1. som fjernundervisning (selvstudie), med 1-2 dages klasseundervisning samt afsluttende prøve
  2. som kombineret klasseundervisning (4-5 dage) og fjernundervisning (mindst 6 dage)
  3. som ren klasseundervisning

           ad 1) kurset berettiger til 1-2 dages VEU-godtgørelse*

           ad 2) kurset berettiger til 5 dages VEU-godtgørelse*

           ad 3) kurset berettiger til 10 dages VEU-godtgørelse*

 

Bemærk: Man kan ikke få VEU-godtgørelse for undervisning tilrettelagt som fjernundervisning.

*) Eventuelt sygdom eller anden fravær medregnes ikke i nævnte berettigede antal dage til godtgørelse, tilsvarende gør sig gældende for befordringsgodtgørelse.

 

Adgang til VEU-godtgørelse

Det fremgår af § 5, stk. 1, nr. 5, i bekendtgørelse nr. 877 af 28. juni 2013 om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, at ”Kurser i taxikørsel godkendt af Færdselsstyrelsen efter bekendtgørelse om taxikørsel” berettiger til godtgørelse. Taxikurser giver derimod ikke adgang til tilskud til befordring.

Se evt. også ug.dk (kildehenvisning 2) for mere information.

TAXI vognmandskurset er normeret til 70 timer. Fagkoden er: 48888

TAXI chaufførkurset (kvalifikationskursus) er normeret til 45 timer.

 

Oprettelse af ansøgning

Vognmandsspecialisterne opretter din ansøgning på efteruddannelse.dk for de dage som du aktivt deltager i den fysiske undervisning.

Bemærk: Der skal forud for ansøgningen være tilknyttet et aktivt cvr.nr.

 

Ansøgning via efteruddannelse.dk

Reglerne for ansøgning om VEU-godtgørelse er ændret pr. 1. januar 2015, og betyder at der nu kun kan ansøges digitalt via www.efteruddannelse.dk 

Vælg: Log ind (medarbejdersignatur/NemID) => Følg vejledningen.

 

Afleveringsfrist

Kursisten er altid informeret om at ansøgning skal ske senest 4 ugers efter kursusforløbets afslutning, og bærer således selv ansvaret herfor.

Bemærk: Hvis der ikke er tilknyttet et aktivt cvr.nr. til ansøgningen, er det vigtigt at du indsender papirversionen til din a-kasse, inden for ansøgningsfristen, da du ellers vil miste retten til veu-godtgørelse.

 

Sats

Satsen for VEU-godtgørelse er 3.396kr. pr. uge i 2017, svarende til 679,20kr. pr. dag.

 

Kontaktinformation

Spørg en UG-vejleder: 7022 2207

Spørg Vognmandsspecialisterne: 2234 0500 (hovednummer) / 2830 8588 (Richard)

 

Kilder:

1) www.trafikstyrelsen.dk (Binavn: Bus- & Taxispecialisterne ApS)
2) http://www.ug.dk (UddannelsesGuiden - Ministeriet For Børn Og Undervisning)